BigBoard

Výbor pro audit

Výbor pro audit společnosti BigBoard Praha, a.s. byl zřízen na valné hromadě společnosti BigBoard Praha, a.s., dne 27. 3. 2017, na které zároveň proběhlo jmenování tří členů výboru.

Výbor pro audit byl zřízen jako poradní výbor kontrolního orgánu společnosti BigBoard Praha, a.s. Výbor pro audit odpovídá zejména za sledování postupu sestavení individuální účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a hodnotí účinnost systému vnitřní kontroly a řízení rizik. Dále sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti.

Výbor pro audit:

předseda výboru pro audit

Ing. Ivan Ptáčník
narozen 15. 4. 1961
bydlištěm Na Výsluní 1308, Neratovice, PSČ 277 11
den vzniku členství 27. 3. 2017
den vzniku funkce 5. 4. 2017

člen výboru pro audit

Ing. Marek Pavlas
narozen 22. 2. 1973
bydlištěm Šulcova 1519, Praha 5-Zbraslav, PSČ 156 00
den vzniku členství 27. 3. 2017

člen výboru pro audit

Ing. Kamila Vyšínová
narozena 3. 5. 1970
bydlištěm Markušova 1632/2, Praha 11, PSČ 149 00
den vzniku členství 27. 3. 2017