Přeskočit navigaci | info | nabídka | kontakt | galerie | majitele | investori

Dali jsme bigboardům jméno...

Společnost BigBoard Praha, a.s. se stala prvním, kdo začal na českém reklamním trhu prosazovat zcela novou a v té době jistě odvážnou myšlenku formátu 9,6 x 3,6 m, běžně označovaného podle svého průkopníka jako bigboard.

Tato myšlenka otevřela naprosto nové dimenze ve venkovní reklamě a přesvědčila naše zákazníky o tom, že formát bigboardu je tím novým a správným řešením na budoucí cestě efektivity reklamních kampaní, protože jiná dimenze venkovní reklamy - to je to, co odlišuje originál od těch ostatních a nahrazuje kvantitu klasických billboardů vysokou kvalitou. Společnost BigBoard Praha, a.s. má rovněž vedoucí postavení v používání nových technologií v rámci velkoplošné reklamy.

Jako první zavedl BigBoard na reklamní trh České republiky například technologii prismavision, double bigboard, velkoplošný scroll a další technologicky propracované reklamní zařízení.

 

BigBoard Praha

BigBoard Praha byl založen v roce 1994 jako dceřiná společnost BigBoardu Group. Ten vznikl v roce 1991 za účelem výstavby a provozování elitních sítí velkoplošných reklamních panelů ve východní Evropě a má ze společností specializujících se na velkoplošnou reklamu v této oblasti nejrozsáhlejší pole působnosti.

Mezinárodní zkušenosti a kreativní přístup staví BigBoard na každém reklamním trhu do pozice leadera. Neustále rostoucí nároky našich klientů a touha po kvalitě nás inspirují k využívání nových technologií, vývoji nových konstrukcí a k zodpovědnému výběru míst pro umístění reklamy či zavádění nových formátů.

V roce 2001 spojil BigBoard Praha své síly se společností Magnum, čímž ještě posílil své výsadní postavení na českém trhu s velkoplošnou reklamou. Od tohoto roku také obě společnosti na trhu obchodně zastupuje společnost BigMedia.

V roce 2007 se celá skupina BigBoard transformovala do akciové společnosti BigBoard Praha, a.s.

Společnost Ag Bulldog spadá do naší skupiny od roku 2008.

Od ledna 2012 je součástí skupiny BigBoard Praha, a.s. také společnost Czech Outdoor s.r.o. (dříve News outdoor ), čímž došlo k výraznému posílení naší pozice na trhu venkovní reklamy.

V dubnu 2012 došlo ke změně sídla společnosti BigBoard Praha, a.s. Nově nyní sídlí na adrese Štětkova 1638/18, Praha 4.

Veškeré produkty skupiny BigBoard obchoduje společnost   logo BigMedia.